آمار و ارقام تجاری

از آخرین آمار تجارت میان ایران و آلمان و همچنین ایران و اتحادیه اروپا با خبر شوید.

آمار تجارت ایران با آلمان و اروپا

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با استفاده از اطلاعات پایگاه داده گمرک اروپا و اداره آمار فدرال آلمان هر ماه گزارش کاملی از حجم تجارت ایران با آلمان و اروپا، گروه‌های کالایی تبادل‌شده و تراز ماهیانه و سالانه تجارت را منتشر می‌کند.

آمار تجارت ایران و آلمان

آمار تجارت ایران و اروپا

مسعود اعتصامی

روابط عمومی

81331708 21 98+


آگهی