حفاظت از حریم خصوصی

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، منطبق بر قواعد حفاظت از داده‌ها در اروپا، از اطلاعات و حریم خصوصی شما حفاظت می‌کند

حفاظت از داده‌ها

نام و نشانی مسئول

طبق آیین نامه اساسی حفاظت از داده‌ها و سایر قوانین ملی حفاظت از داده‌های کشورهای عضو و دیگر مقررات مربوط به حقوق حفاظت از داده‌ها مسئول شخص ذیل است:

ایران، تهران، خیابان بخارست، خیابان هشتم، پلاک 7 (ساختمان آرین)

تلفن: 1000 8133 21 98+

دورنگار: 8924 8875 21 98+

پست الکترونیکی: ahk@ahkiran.ir

نشانی تارنما: diihk.com

کلیاتی در مورد پردازش داده‌ها

1. حدود پردازش داده‌های مربوط به شخص (شخصی؟)

اصولا ما فقط در صورتی داده‌های مربوط به شخص (داده‌های شخصی) کاربرهای خود را پردازش می‌کنیم که برای ایجاد تارنمایی کارآمد و برای محتواها و خدمات ما ضروری است.

پردازش داده‌های شخصی کاربرهای ما بطور منظم تنها پس از کسب موافقت کاربرد انجام می‌شود. مواردی که در آن ها کسب موافقت کاربر به دلایل واقعی امکانپذیر نیست، و پردازش داده‌ها طبق مقررات قانونی مجاز است، از جمله استثنائات است.

2. مبانی حقوقی پردازش داده‌های شخصی

در مواردی که ما برای پروسه پردازش داده‌های شخصی، از شخص مربوطه به اخذ موافقت اقدام می‌کنیم، حرف الف بند 1 ماده 6 آیین نامه اساسی اتحادیه اروپا در رابطه با حفاظت از داده‌های (DSGVO) به عنوان مبنای حقوقی برای پردازش داده‌های شخصی تلقی می‌شود.

در مواردی که پردازش داده‌های شخصی برای برآورده کردن قراردادی که شخص مربوطه یکی از طرفین آن است، الزامی است، حرف ب بند 1 ماده 6 (DSGVO) به عنوان مبنای حقوقی تلقی ‌شود. این امر در مورد پروسه‌های پردازشی که برای انجام اقدامات پیش از قرارداد الزامی هستند نیز مصداق دارد.

در صورتیکه پردازش داده‌ها برای حفظ منافع موجه شرکت ما یا شخصی ثالث الزامی باشد، و در صورتیکه منافع، حقوق و آزادی‌های اساسی شخص مربوطه بر منافع مذکور غالب نباشند، حرف ف بند 1 ماده 6 (DSGVO) به عنوان مبنای حقوقی برای پردازش داده‌ها تلقی می‌شود.

3. حذف و مدت ذخیره سازی داده‌ها

داده‌های شخصی شخص مربوطه، بلافاصله پس از میان رفتن هدف ذخیره سازی، پاک و یا مسدود می‌شوند. علاوه بر آن ذخیره‌ سازی در صورتی امکانپذیر است که این امر توسط قانونگذار ملی یا اروپایی در آیین نامه‌ها، قوانین یا سایر مقررات اتحادیه اروپا که شخص مسئول تابع آن است، پیش‌بینی شده باشد.

انسداد یا حذف داده‌ها هنگامی که مهلت ذخیره سازی طبق معیارهای مقرر به پایان برسد نیز انجام می‌شود، مگر آن که ادامه ذخیره سازی داده‌ها برای انعقاد قرارداد یا برآورده سازی قرارداد الزامی باشد.

مهیا ساختن تارنما و ایجاد فایل گزارش Log File

1. شرح و حدود پردازش داده‌ها

سامانه ما هنگام فراخوانی تارنمای اینترنتی ما بصورت خودکار داده‌های و اطلاعاتی از سامانه رایانه‌ای مراجعه کننده جمع آوری می‌کند. در این حین داده‌های ذیل جمع آوری می‌شوند:

1.1. اطلاعاتی در مورد نوع مرورگر و نسخه مورد استفاده

1.2. سیستم عامل کاربر

1.3. شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت به کاربر

1.4. IP کاربر

1.5. تاریخ و زمان مراجعه به تارنما

1.6. تارنماهایی که سامانه کاربر از طریق تارنمای ما فرا می‌خواند.

2. مبنای حقوقی پردازش داده‌ها

حرف ف بند 1 ماده 6 (DSGVO) به عنوان مبنای حقوقی برای ذخیره سازی موقت داده‌ها و فایل گزارش تلقی می‌شود.

3. هدف پردازش داده‌ها

ذخیره سازی موقت IP توسط سامانه برای ارسال تارنما به رایانه کاربر الزامی است. IP کاربر باید برای این منظور در طول مدت مراجعه به تارنما ذخیره بماند. ذخیره سازی در فایل گزارش به منظور تضمین کارکرد تارنما انجام می‌شود. این داده‌ها ضمنا برای بهینه سازی تارنما و تضمین امنیت سیستم های IT ما بکار می آیند.

4. مدت ذخیره سازی

بلافاصله پس از عدم نیاز به داده‌ها برای برآورده شدن هدف مورد نظر، داده‌هایی که برای این منظور جمع آوری شده‌اند، حذف می‌شوند. داده‎‌هایی که به منظور مهیا سازی تارنما جمع آوردی شده‌اند، پس از پایان مراجعه به تارنما حذف می‌شوند.

در مورد ذخیره سازی داده‌ها در فایل‌های گزارش این مهلت حداکثر 7 روز است. ذخیره سازی پس از این مهلت امکانپذیر است. در این صورت IP کاربر حذف شده یا بیگانه‌سازی می‌شود، به نحوی که تشخیص سامانه فراخوان دیگر امکانپذیر نباشد.

5. امکان اعتراض و حذف

جمع آوری داده‌ها برای مهیا سازی تارنما و ذخیره‌سازی داده‌ها در فایل‌های گزارش برای عملکرد تارنمای اینترنتی الزامی است. به همین دلیل اعتراض از طرف کاربر ممکن نیست.

استفاده از کوکی‌ها Cookies

1. شرح و حدود پردازش داده‌ها

به منظور تسهیل کار با تارنما برای کاربران ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم  شناسایی مرورگر فراخوان حتی پس از تغییر تارنما، برای برخی از عناصر تارنمای اینترنتی ما لازم است  در این روند داده‌های شخصی جمع آوری نمی‌شوند.

داده‌های ذیل در کوکی‌ها ذخیره و ارسال می‌شوند:

1.1. fonts= متغیر استاندارد کوکی که ما برای بارگزاری مجدد قلم ها در هنگام به روز آوری مرورگر استفاده می‌کنیم.

1.2. fullcss= متغیر استاندارد کوکی که ما برای بارگزاری مجدد فایل CSS در هنگام به روز آوری مرورگر استفاده می‌کنیم.

حداکثر مدت عمر کوکی‌ها: 730 روز

ضمنا ما در تارنمای خود از کوکی‌هایی برای امکانپذیر ساختن آنالیز وب گردی کاربران استفاده می‌کنیم.

از این طریق داده‌های ذیل ارسال می‌شوند:

_ga= شناسه یکتا از Piwik PRO برای شناسایی کاربر (شامل شناسه سامانه + مهر زمان) مدت استاندارد اعتبار 2 سال

_gat= پارامتری که منجر به کاهش نرخ پرسش از شبکه توسط Piwik PRO می‌شود.  

_gid= شناسه یکتا از Piwik PRO برای شناسایی کاربر (شامل شناسه سامانه + مهر زمان) مدت استاندارد اعتبار 24 ساعت

به داده‌های کاربران که از این طریق جمع آوری می‌شوند، با استفاده از تدابیر فنی نام‌های مستعار اختصاص داده می‌شود. به همین دلیل ایجاد ارتباط میان داده‌ها و کاربر مربوطه امکانپذیر نیست. این داده‌ها با سایر داده‌های شخصی کاربران در یکجا ذخیره نمی‌شوند.

استفاده از کوکی‌ها به منظور اهداف آنالیزی هنگام فراخواندن تارنمای ما از طریق یک بنر اطلاعاتی به کاربران اطلاع داده می‌شود، و کاربران به این مقررات مربوط به حفاظت از داده‌ها ارجاع داده می‌شوند. ضمنا این موضوع هم یادآوری می‌شود که می‌توان از ذخیره سازی کوکی‌ها با استفاده از تنظیمات مرورگر جلوگیری کرد. در صورتیکه شما مایل به ردیابی نباشید، می‌توانید در بخش Piwik PRO در این «مقررات مربوط به حفاظت از داده‌ها» آن را غیر فعال کنید.

2. مبنای حقوقی برای پردازش داده‌ها

حرف ف بند 1 ماده 6 (DSGVO) به عنوان مبنای حقوقی برای پردازش داده‌های شخصی با استفاده از کوکی‌هایی که از نظر فنی لازم هستند، تلقی می‌شود. حرف الف بند 1 ماده 6 (DSGVO) مبنای حقوقی برای پردازش داده‌های شخصی با استفاده از کوکی‌ها به منظور اهداف آنالیزی پس از اخذ موافقت از کاربر، تلقی می‌شود.

3.  هدف پردازش داده‌ها

هدف استفاده از کوکی‌ها که از نظر فنی لازم است، تسهیل استفاده از تارنما برای کاربران است. برخی از عملکردهای تارنمای اینترنتی ما بدون بکارگیری کوکی‌ها مهیا نمی‌شوند. برای این عملکردها لازم است که مرورگر پس از تغییر صفحه تارنما نیز بازشناسی شود. برای کاربردهای زیر به کوکی‌ها نیاز است:

fonts= متغیر استاندارد کوکی که ما برای بارگزاری مجدد قلمها در هنگام به روز آوری مرورگر استفاده می‌کنیم.

fullcss= متغیر استاندارد کوکی که ما برای بارگزاری مجدد فایل CSS در هنگام به روز آوری مرورگر استفاده می‌کنیم.

حداکثر مدت عمر کوکی‌ها: 730 روز

از داده‌های کاربران که از طریق کوکی‌هایی که به دلایل فنی لازم هستند، جمع آوری می‌شوند، برای تهیه پروفایل کاربران استفاده نمی‌شود. هدف استفاده از کوکی‌های آنالیز، بهبود کیفیت تارنمای ما و محتوای آن است. از طریق کوکی‌های آنالیز ما از چگونگی استفاده از تارنما مطلع شده و قادر به بهینه سازی دائمی عرضه‌های خود هستیم. از این طریق داده‌های ذیل قابل ارسال هستند:

_ga= شناسه یکتا از Piwik PRO برای شناسایی کاربر (شامل شناسه سامانه + مهر زمان) مدت استاندارد اعتبار 2 سال

_gat= پارامتری که منجر به کاهش نرخ پرسش از شبکه توسط Piwik PRO می‌شود.  

_gid= شناسه یکتا از Piwik PRO برای شناسایی کاربر (شامل شناسه سامانه + مهر زمان) مدت استاندارد اعتبار 24 ساعت

4. مدت ذخیره سازی، امکان اعتراض و حذف

کوکی‌ها بر روی رایانه کاربر ذخیره و از آنجا به صفحه ما (تارنمای ما) ارسال می شوند. بدین ترتیب شما به عنوان کاربر کنترل کاملی بر استفاده از کوکی‌ها دارید. با تغییر تنظیمات در مرورگر اینترنت خود می‌توانید ارسال کوکی‌ها را غیر فعال یا محدود کنید. کوکی‌هایی که قبلا ذخیره شده‌اند را می‌توان هر زمان حذف کرد. که این امر بصورت خودکار نیز قابل انجام است. غیرفعال کردن کوکی‌های تارنمای ما، ممکن است احیانا منجر به عدم امکان استفاده کامل از تمامی عملکردهای تارنما شود.

ثبت رجیستر

1. شرح و حدود پردازش داده‌ها

ما در تارنمای اینترنتی خود این امکان را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم که خود را با ارائه داده‌های شخصی رجیستر کنند. برای این منظور داده‌ها بر روی ماسک مربوطه وارد شده و به ما ارسال و ذخیره می‌شوند. این داده‌‌ها در اختیار شخص ثالث قرار داده نمی‌شوند. داده‌های ذیل در چارچوب روند رجیستر جمع آوری می‌شوند:

هنگام رجیستر کردن، داده‌های ذیل ذخیره می‌شوند:

  • تاریخ و زمان ریجیستر کردن
  • مرورگر استفاده شده
  • سیستم عامل

در چارچوب روند رجیستر کردن از کاربر موافقتی برای پردازش داده‌ها اخذ می‌شود.

2. مبنای پردازش داده‌ها

در صورت اخذ موافقت از کاربر، حرف الف بند 1 ماده 6 (DSGVO) مبنای حقوقی برای پردازش داده‌ها، تلقی می‌شود. اگر رجیستر کردن، برای برآورده سازی قراردادی که کاربر یکی از طرفین آن است، یا انجام اقدامات پیش از قرارداد الزامی باشد، در این صورت، حرف ب بند 1 ماده 6 (DSGVO) نیز علاوه بر آن به عنوان مبنای حقوقی تلقی می‌شود.

3. هدف پردازش داده‌ها

رجیستر شدن کاربر به منظور برآورده سازی قرارداد با کاربر یا به منظور انجام اقدامات پیش از قرارداد الزامی است. رجیستر شدن شما می‌تواند درخواست عضویت یا ثبت نام برای شرکت در مراسمی باشد. اطلاعات بیشتر در بخش‌های مربوط به «تعهد به ارائه اطلاعات» قابل دسترسی است:

«تعهد به ارائه اطلاعات» به منظور درخواست عضویت، «تعهد به ارائه اطلاعات» به منظور ثبت نام برای شرکت در   مراسم.

4. مدت ذخیره سازی

بلافاصله پس از عدم نیاز به داده‌ها برای برآورده شدن هدف مورد نظر، داده‌هایی که برای این منظور جمع آوری شده‌اند، حذف می‌شوند. این امر برای اقداماتی که در حین انجام روند رجیستر شدن به منظور برآورده سازی قرارداد یا انجام اقداماتی که پیش از قرارداد الزامی هستند، هنگامی مصداق می‌یابد که داده‌ها برای انجام قرارداد دیگر لازم نباشند. ذخیره شدن داده‌های شخصی طرف قرارداد می‌تواند پس از انعقاد قرارداد نیز به منظور اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی، الزامی باشد.

5. امکان اعتراض و حذف

شما به عنوان کاربر هر زمان امکان لغو رجیستر را دارید و میتوانید دادههای ذخیره شده در مورد خودتان را هر زمان تغییر دهید. برای تغییر یا حذف داده‌های خود به آدرس AHK_Iran@dihk.co.ir مراجعه کنید .در صورتیکه داده‌ها برای برآورده کردن یک قرارداد یا انجام اقدامات پیش از قرارداد لازم باشند، حذف پیش از موعد داده‌ها فقط در صورتی ممکن است که تعهدات قراردادی یا قانونی با حذف داده‌ها مغایرت نداشته باشند.

ارتباط از طریق پست الکترونیکی

1. شرح و حدود پردازش اطلاعات

ایجاد ارتباط با اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان AHK از طریق آدرس پست الکترونیکی معرفی شده امکانپذیر است. در این صورت داده‌های شخصی کاربر که از طریق پست الکترونیکی ارسال شده‌اند، ذخیره می‌شوند. ضمنا این داده‌ها در اختیار شخص ثالث قرار داده نمی‌شوند. این داده‌ها فقط برای پردازش مکالمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2. مبنای حقوقی پردازش داده‌ها

حرف ف بند 1 ماده 6 DSGVO) ) به عنوان مبنای حقوقی برای پردازش داده‌هایی که از طریق پست الکترونیکی ارسال می‌شوند، تلقی می‌شود. در صورتیکه هدف ارتباط از طریق پست الکترونیکی انعقاد قرارداد باشد، حرف ب بند 1 ماده 6 DSGVO) ) نیز به عنوان مبنای حقوقی برای پردازش داده‌ها تلقی می‌شود.

3. هدف پردازش داده‌ها

در صورت ایجاد ارتباط از طریق پست الکترونیکی، همین امر نشانگر منافع موجه لازم در پردازش داده‌ها است. سایر داده‌های شخصی پردازش شده در حین پروسه ارسال برای جلوگیری از سوء استفاده از فرم ارتباط و تضمین امنیت سامانه‌های IT ما مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 4. مدت ذخیره سازی

بلافاصله پس از عدم نیاز به داده‌ها برای برآورده شدن هدف مورد نظر، داده‌هایی که برای این منظور جمع آوری شده‌اند، حذف می‌شوند. در مورد داده‌های شخصی دریافتی از طریق ماسک مربوط به فرم ارتباط و داده‌هایی که از طریق پست الکترونیکی ارسال شده‌اند، این امر هنگامی مصداق می‌یابد که مکالمه مربوطه با کاربر پایان یافته باشد. مکالمه هنگامی پایان یافته تلقی می‌شود که شرایط گویای آن باشد که موضوع مربوطه بطور کامل حل و فصل شده است. داده‌های شخصی جمع آوری شده در حین پروسه ارسال حداکثر تا 3 ماه حذف می شوند.

5. امکان اعتراض و حذف داده‌ها

کاربر هر زمان این امکان را دارد تا موافقتش با پردازش داده‌های شخصی خود را پس بگیرد. در صورتی که کاربر از طریق ایمیل با ما ارتباط برقرار کند، می‌تواند هر زمان مخالفت خود را با ذخیره سازی داده‌های شخصی خود اعلام نماید. در چنین موردی ادامه گفتگو امکانپذیر نیست.

شما می‌توانید پس گرفتن موافقت و اعتراض خود با ذخیره سازی این داده‌ها را بصورت کتبی از طریق ارسال ایمیل به آدرس AHK_Iran@dihk.co.ir به ما اطلاع دهید. در این صورت تمامی داده‌های شخصی که در جریان ایجاد ارتباط ذخیره شده‌اند، حذف می‌شوند.

انتقال داده‌های شخصی به شخص ثالث

1. اپراتورهای وبسایت

در چهارچوب پردازش ماموریت، داده‌های شخصی به شرکتی که مامور عملکرد وبسایت است و به ارائه دهنده‌ خدمات فنی منتقل می‌شود. توافق انجام ماموریت در توافق مربوطه با ارائه دهنده خدمات تنظیم می‌شود.

2. دکمه به اشتراک گذاری در رسانه‌های اجتماعی

یادآوری کلی

پلاگین‌های رسانه‌های اجتماعی معمولا منجر می‌شوند که بازدید کنندگان یک وبسایت همراه با IP خود بلافاصله توسط این ارائه دهندگان خدمات شناسایی شوند و سایر فعالیت‌های ایشان در مرورگرها ثبت شوند. این امر حتی زمانی که بر روی دکمه کلیک نشود هم امکانپذیر است.

ما به منظور جلوگیری از آن از متد Shariff استفاده می‌کنیم. در این متد زمانی ارتباط مستقیم بین شما و شبکه اجتماعی ایجاد می‌شود که بر روی دکمه اشتراک گذاری کلیک کرده باشید. اگر وارد یک شبکه اجتماعی شده باشید، این عمل در Facebook و Google+ بدون بازشدن پنجره‌ای دیگر انجام می‌شود. در Twitter پنجره بالاپر (Pop up) ظاهر می‌شود که در آن می‌توان متن Tweet را ویرایش کرد.  بدین ترتیب شما می‌توانید بدون ایجاد نمایه اینترنتی کامل محتویات ما را در شبکه اجتماعی منتشر کنید.

Facebook

وبسایت ما از پلاگین های شبکه اجتماعی شرکتFacebook  به نشانی 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA استفاده می‌کند. Facebook بوسیله متد Shariff زمانی متوجه IP شما و بازدیدتان از وبسایت ما می‌شود که شما بر روی دکمه کلیک کرده باشید.

چنانچه شما هنگامی که وارد سایت Facebook  شده‌اید، پلاگین را فعال کنید، Facebook می‌تواند استفاده شما را با حساب کاربریتان مرتبط سازد. ما از جمع آوری و استفاده از داده‌های شما توسط  Facebook که بدین ترتیب امکان پذیر می‌شود، بی اطلاع هستیم و هیچ دخالتی در آن نداریم.  

شما می‌توانید از طریق لینک زیر اطلاعات بیشتری را در مورد مقررات شرکت Facebook¬ مربوط به حفاظت از داده‌ها دریافت نمایید. de-de.facebook.com/policy.php

ضمنا برای اطلاعات بیشتر در مورد کار با کوکی‌ها و غیر فعال کردن آنها، به توضیحات کلی در این مقررات مربوط به حفاظت از داده‌ها ارجاع می‌دهیم.

Twitter

وبسایت مااز پلاگین‌های شبکه اجتماعی شرکت Twitter به نشانی 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA استفاده می کند. توییتر بوسیله متد Shariff زمانی متوجه IP شما و بازدیدتان از وبسایت ما می‌شود که شما بر روی دکمه Re-Tweet را کلیک کرده باشید. ما از جمع آوری و استفاده از داده‌های شما توسط توییتر که بدین ترتیب امکان پذیر می‌شود، بی اطلاع هستیم و هیچ دخالتی در آن نداریم.  

LinkedIn

وبسایت ما از پلاگین به اشتراک گذاری LinkedIn که متعلق به شبکه اجتماعی LinkedIn به نشانی LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland است، استفاده می‌کند. اگر بر روی این دکمه کلیک کنید، مرورگر شما به منظور انجام عملکرد پلاگین به لینکدین وصل می‌‌شود.

 اما با این کار هیچ یک از داده‌های شخصی شما توسط LinkedIn ذخیره نشده و استفاده ی شما توسط کوکی‌ها ثبت نمی‌شود. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را در مورد مقررات مربوط به  حفاظت از داده‌ها از طریق لینک  از LinkedIn دریافت نمایید. 

ضمنا برای اطلاعات بیشتر در مورد کار با کوکی‌ها و غیر فعال کردن آنها، به توضیحات کلی در این مقررات مربوط به حفاظت از داده‌ها ارجاع می‌دهیم.

Google Maps

این موجود اینترنتی از نرم افزار نقشه‌های جغرافیاییGoogle Maps  متعلق به شرکت گوگل است، استفاده می‌کند.

با استفاده از این وبسایت شما موافقت خود را با دریافت، ویرایش و استفاده از داده‌هایی که احتمالا بصورت خودکار جمع آوری شده‌اند، توسط گوگل و نماینده‌های آن اعلام می‌کنید.

شرایط استفاده از Google Maps اطلاعات بیشتر در مورد هدف و وسعت جمع آوری داده‌ها و پردازش آن توسط گوگل را در این وبسایت می‌یابید.

آنالیز وبسایت با Piwik PRO

این وبسایت از خدمات «Piwik PRO» که توسط شرکت Piwik PRO SA به نشانی

(ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Poland) ارائه می‌شود، به منظور آنالیز استفاده کاربران از وبسایت‌ها استفاده می‌کند. این خدمات از کوکی‌ها که فایل‌های متنی که بر روی رایانه شما ذخیره می‌شوند، استفاده می‌کند. اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط کوکی‌ها معمولا به یک سرور Piwik PRO SA در ایالت متحده آمریکا و یا اتحادیه‌ اروپا فرستاده شده و در آنجا ذخیره می‌شود.

در این وبسایت IP ناشناخته می‌شود. IP کاربر در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و عضو منطقه ی اقتصادی اروپا خلاصه می‌شود. با این خلاصه شدن ارتباط IP با شخص شما از میان می‌رود. در چهارچوب توافق داده‌های سفارشی که اپراتورهای تارنماها با شرکت Piwik PRO SA انجام داده، این شرکت با کمک اطلاعات جمع آوری شده، استفاده از وبسایت‌ها و فعالیت وبسایت‌ها را ارزشیابی کرده و خدمات مربوط به استفاده از اینترنت را ارايه می‌دهد.

شما می‌توانید با انجام تنظیمات مناسب در مرورگرتان از ذخیره سازی کوکی جلوگیری نمایید. چنانچه مرورگر شما جلوی کوکی‌ها را بگیرد، تضمینی وجود ندارد که شما بدون محدودیت بتوانید به همه کارکرد‌های این وبسایت دسترسی داشته باشید. همچنین شما می‌توانید بوسیله پلاگین مرورگر از ارسال اطلاعات جمع آوری شده (آدرس IP) توسط کوکی‌ها به شرکت Piwik PRO SA و استفاده آن‌ها توسط این شرکت جلوگیری کنید.

لینک زیر شما را به پلاگین مربوطه هدایت می‌کند:

(در دست تعمیر)

شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی لینک زیر از جمع آوری اطلاعات توسط Piwik PRO جلوگیری نمایید. در اینجا از کوکی Opt-Out استفاده می‌شود که از دریافت داده‌های آتی شما به هنگام بازدید از این وبسایت جلوگیری می‌کند:

Piwik PRO deaktivieren

در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از داده‌ها توسط شرکت Piwik PRO پیدا می‌کنید:

help.piwik.pro/support/privacy/what-data-does-piwik-pro-collect

حقوق شخص مربوطه

شما طبق آیین نامه ی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا از حقوق زیر برخوردار هستید:

در صورت پردازش داده‌های شخصی تان، شما از حق دریافت اطلاعات در مورد داده‌های ذخیره شده در مورد خودتان برخوردار هستید. (ماده ۱۵ DSGVO)

در صورت پردازش نادرست داده‌های شخصی، از حق تصحیح برخوردار هستید. (ماده ۱۶ DSGVO)

در صورت برآورده بودن پیش شرط های قانونی، می‌توانید حذف یا محدودیت پردازش را درخواست نموده و یا مخالفت خود با پردازش داده‌ها را اعلام نمایید (ماده های ۱۷، ۱۸ و ۲۱ DSGVO)

اگر با پردازش داده‌ها موافقت کرده‌اید یا قراردادی برای پردازش داده‌ها وجود دارد و پردازش داده‌ها با استفاده از روند خودکار صورت می‌گیرد، در صورت لزوم حق انتقال پذیر کردن داده‌ها را دارید (ماده ۲۰ DSGVO)

در صورت استفاده از حقوق مذکور، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان AHK  محقق بودن پیش شرط‌های قانونی را بررسی می‌کند. در ارتباط با حقوق مربوط به حفاظت از اطلاعات شما می‌توانید به مراجع نظارت کننده مسئول مراجعه نمایید.