زبان آلمانی

از پذیرش دانشگاه و بورسیه در آلمان گرفته تا نیاز کارفرماها، دانش زبان آلمانی بی‌اندازه اهمیت دارد. در مرکز زبان آلمانی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، شما مستقیم با انجمن آماده‌سازی و مطالعات دانشگاهی و برگزاری آزمون g.a.s.t روبرو می‌شوید که طراح و برگزارکننده امتحان‌های مهم تست‌داف TestDaF، آن‌ست onSET و تست‌آز TestAs است و همچنین طی متدی منحصر به فرد، از طریق آنلاین زبان آلمانی آموزش می‌دهد.

گاست g.a.s.t انجمن آماده سازی مطالعات دانشگاهی و برگزاری آزمون است که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با آغاز همکاری با انجمن گاست از ابتدای سال 2021، آزمونTestDaF  و TestAs و onSET و دوره‌های آموزش زبان آلمانی DUO را برگزار می‌کند.

در واقع، گاست طراح امتحانات تست‌داف TestDaF، تست‌آزTestAs و آن‌ست onSET است و صدور مجوز برای برگزاری امتحانات مذکور بر عهده این مجموعه است. ضمنا، این انجمن، آموزش آنلاین زبان آلمانی را با متدی منحصر به فرد تحت عنوان Deutch-Uni Online یا به اختصار DUO انجام می‌دهد که در سراسر دنیا با استقبال بسیاری مواجه شده است.

سمیرا کمالی

آموزش

81331704 21 98+


همین امروز شروع کنید

Kapitelzwei-Berlin

به زودی

OnSET

دقیقا کجا ایستاده‌ام؟

TestDaf

با این امتحان، تایید شما تضمینی است

DUO

با DUO آلمانی یاد بگیرید
خدمات گاست در یک نگاه

فراگیری زبان آلمانی از طریق پلتفرم معتبرترین موسسه آموزش زبان آلمانی در دنیا

آزمون استعداد برای پذیرش دانشگاه و انتخاب دانشجویان بین‌المللی

مهم ترین امتحان زبان آلمانی برای دانشجویان بین‌المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های آلمان

آزمون آنلاین، سریع و دقیق تعیین سطح زبان