میانجیگری

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان تلاش می‌کند با کمک واسطه‌های تجاری، اختلافات پیش آمده بین شرکای تجاری و مشتریان را خارج از دادگاه حل کند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان می‌تواند برای حل مشکلات با طرف مقابل تماس بگیرد و او را متقاعد کند که در روند مذاکرات شرکت کند و در نهایت با هزینه‌ای کمتر و حفظ روابط تجاری، اختلافات بدون نیاز به دادرسی برطرف شود. در صورت عدم حصول توافق از طریق میانجیگری، تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و آلمانی که در قراردادهای خود بند حل و فصل اختلاف از طریق مرکز داوری اتاق ایران و آلمان را آورده باشند، میتوانند از خدمات مرکز داوری به منظور رسیدگی به اختلافات خود برخوردار شوند تا با هزینه ای منطقی، به صورت تخصصی و با سرعت مناسب به اختلاف مذکور رسیدگی گردد.

سعید محمدی

مشاوره بازرگانی

81331506 21 98+


آگهی