مشاوره تهیه طرح توجیه کسب و کار

برای راه اندازی کسب و کار جدید در آلمان نیاز دارید برنامه کسب و کار مشخصی شامل پیش بینی هزینه ها و درآمد ها و تکنولوژی های مورد نیاز و نیز اطلاعات کافی از بازار و فعالین بازار داشته باشید.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان به شما کمک می‌کند تا طرح کسب و کار خود را با استانداردهای بین المللی به زبان آلمانی و انگلیسی تهیه کنید. طرح های کسب و کار در دریافت وام ها از بانک های آلمانی موثر است.

سعید محمدی

مشاوره بازرگانی

81331506 21 98+


آگهی