کمیسیون‌ها

کشورهای ایران و آلمان از دیرباز شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر بوده‌اند و در این مسیر پر فراز و نشیب، اتاق بازرگانی ایران و آلمان همواره به عنوان راهنما در کنار اعضای خود قرارداشته است.

اتاق ایران و آلمان قصد دارد تا با ایجاد کمیسیون‌های مختلف و استفاده از دانش و تخصص اعضای این کمیسیون‌ها به شناسایی مشکلات محیط کسب و کار و ایجاد راهکارهای موثر و کاربردی در این زمینه اقدام کند.

در این راستا اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ، اقدام به تشکیل کمیسیون‌های پنج گانه به شرح زیر نموده است:

مدیریت دبیرخانه‌ کمیسیون‌ها: شیرین شفیعی 

  • کمیسیون صنعت – دبیر: مسعود اعتصامی
  • کمیسیون تجارت خارجی –  دبیر
  • کمیسیون نوآوری و استارتاپ ها – دبیر: مهسا حافظی
  • کمیسیون مالی و بانکی – دبیر: سعید محمدی
  • کمیسیون انرژی – دبیر: مینا موذنی

هیات رئیسه و همکاران ما در این کمیسیون‌ها تلاش دارند تا با ارائه راهکارهای موثر گامی مفید در جهت بهبود روابط تجاری ایران و آلمان  بردارند.