اعتبارسنجی و ارزیابی شرکت‌ها

اگر قصد همکاری با یک شرکت آلمانی دارید، برای حصول اطمینان از وضعیت مالی و حقوقی آن شرکت می‌توانید از خدمت اعتبارسنجی اتاق استفاده نمایید.

کافی است تا نام و اطلاعات کلی شرکت آلمانی را در اختیار کارشناسان اتاق قرار دهید و اطلاعاتی از قبیل فعال یا غیر فعال بودن شرکت، آگهی روزنامه رسمی، محل استقرار شرکت، سرمایه ثبتی، لیست سهام‌داران و هیئت مدیره (در صورت در دسترس بودن)، گزارش مالی و اعتبارسنجی (Credit Report) شرکت مورد نظرتان را به صورت اطلاعات صحه گذاری شده دریافت نمایید.

مشاوره بازرگانی


  • 81331504 21 98+
  • 81331506 21 98+

آگهی