هیات رئیسه

هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان از شش عضو ایرانی و شش عضو آلمانی تشکیل شده است که در آبان 1402 با رای اعضا انتخاب شده‌اند.

رئیس

شاهین اصغری

نایب‌رئیس

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

نایب‌رئیس

ورنر هلموت راینر کولرت

خزانه‌دار

امیر هوشنگ فضلی

عضو هیات رئیسه

شهاب جوانمردی

عضو هیات رئیسه

آرش سلطانی

عضو هیات رئیسه

ابراهیم جمیلی

عضو هیات رئیسه

گونتر وایدلیش

عضو هیات رئیسه

یورگن فوگل

عضو هیات رئیسه

روبرت وبر

عضو هیات رئیسه

مارک کیرشبرگر

عضو هیات رئیسه

اورس اروس