پارتنرهای پریمیوم

پارتنرهای پریمیوم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، ضمن حمایت از این اتاق، به سایر اعضای بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، محصولات و خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می‌دهند. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به خاطر این پارتنرشیپ از آن‌ها سپاسگزار است.