خبرنامه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

خبرنامه اتاق به زبان فارسی و آلمانی، هر دو هفته برای اعضا و مشترکین ارسال می‌شود. در این خبرنامه از تمامی وقایع، رویدادها و اخبار اتاق باخبر خواهید شد. گزارش تجارت خارجی ایران با آلمان و اروپا، دعوت به رویدادهای خارجی، اطلاع‌رسانی‌ها و تخفیف‌ها و غیره از دیگر محتوای خبرنامه اتاق است.

اخبار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

شماره‌های قبلی خبرنامه اتاق:

مسعود اعتصامی

روابط عمومی

81331708 21 98+


آگهی

اینوسفر: خبرنامه نوآوری اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

در این خبرنامه اخبار جالب اقتصاد و صنعت و فناوری ایران و آلمان را که حدس می‌زنیم برای شما فعالان اقتصاد جذاب است ارسال کنیم. همینطور شما را از رویدادهای مهم اتاق ایران و آلمان و آن چه در آلمان روی لبه تکنولوژی حرکت می‌کند آگاه کنیم.

شماره‌های قبلی اینوسفر

آرزو اقبالی

روابط عمومی

81331705 21 98+