TestDaF | مهم‌ترین امتحان زبان آلمانی

از طریق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به عنوان مرکز برگزاری آزمون TestDaF، به راحتی می‌توانید در آزمون دیجیتال تست‌داف شرکت کرده و نمره خود را به دانشگاه‌های معتبر آنلاین ارائه دهید.

TestDaFمهم ترین امتحان زبان آلمانی برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های آلمان هست. با نتیجه‌ی آزمون TestDaF، شما می‌توانید رسما ثابت کنید که از نظر زبانی برای تحصیل آمادگی دارید. همچنین محققان می‌توانند با استفاده از مدرک TestDaF برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه های آلمان درخواست بدهند. مدرک TestDaF همیشه اعتبار دارد و مورد تایید همه‌ی دانشگاه‌های آلمان می‌باشد، از مزیت های مهم آن این است که بیش از 500 مرکز برگزاری آزمون TestDaF در 100 کشور وجود دارد.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، طی همکاری گسترده خود با موسسه گاست (g.a.s.t)، مرکز برگزاری آزمون‌های   TestDaf به صورت دیجیتالی و کاغذی است.

روزهای برگزاری آزمون تست‌داف

برای ثبت نام و شرکت در آزمون TestDaf از طریق لینک‌های زیر اقدام نمایید.

*حتما قوانین مقررات مربوطه که در صفحه ثبت نام درج شده را مطالعه نمایید.

سمیرا کمالی

تست‌داف

81331704 21 98+


آگهی