parallax background

«مسعود پزشکیان» نهمین رئیس‌جمهور ایران شد

07.07.2024
نیاز آلمان به پیشرفت در صنعت هوش مصنوعی
04.07.2024
واکنش رسانه‌های آلمانی به انتخابات ریاست جمهوری ایران
09.07.2024