29.12.2023

دوره آموزشی مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دوره آموزشی مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی را به صورت آنلاین برگزار ‌می‌کند.
29.12.2023

دوره آموزشی منبع یابی صادراتی و وارداتی اینترنتی با رویکرد تحلیل کالا کشور

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان دوره آموزشی منبع یابی صادراتی و وارداتی اینترنتی با رویکرد تحلیل کالا کشور را به صورت حضوری در محل اتاق ایران و آلمان برگزار ‌می‌کند.