19.02.2024

نکسژن دمودی: رونمایی از موفقیت

دمودی نکسژن 2024 از دو جنبه قابل بررسی است. اول، درخشش استارتاپ‌هایی که در مسیر هشت ماهه برنامه نکسژن شرکت کردند و دوم، استقبالی که اهالی سرمایه‌گذاری اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی این رویداد به فعالیت‌های نکسژن نشان دادند.
19.02.2024

نکسژن دمودی: لزوم مشارکت اعضا

نکسژن، علاوه بر این که محلی امن برای استارتاپ‌های ایرانی است که بتوانند با رشد مهارت‌ها و ارتقا استانداردهای خود برای ورود به بازارهای بین‌المللی موفق باشند، تلاش می‌کند نقش حلقه مفقوده بدنه صنعت اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و المان با دنیای نواوری و فناوری را بازی کند.
15.02.2024

دمودی نکسژن برگزار شد؛ پرشورترین صحنه نمایش نوآوری

مسیر هشت ماهه نکسژن 24-2023 از یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های خود عبور کرد: دمودیِ نکسژن. جایی که هشت استارتاپ این فرصت را داشتند که نو‌آوری‌های خود را به خوشنام‌ترین فعالان اکوسیستم کارآفرینی ایران ارائه دهند.