27.02.2024

تفاهم‌نامه اتاق ایران و آلمان و اتحادیه چاپ و بسته‌بندی تهران

در تاریخ هفتم اسفند 1402 تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق و اتحادیه چاپ و بسته‌بندی تهران در جهت ایجاد ارتباط و تعامل در توسعه همکاری‌های مشترک با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های طرفین امضا شد.
28.12.2023

اهمیت صنایع غذایی در تجارت ایران و آلمان

رویداد صبحانه کاری اعضای فعال در حوزه موادغذایی و ماشین‌آلات مرتبط با محوریت نمایشگاه فودتک آنوگا در محل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان برگزار شد.
11.12.2023

میزبانی انجمن نساجی از هیات رئیسه اتاق آلمان

هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروه‌های تخصصی انجمن تشکیل جلسه داد.
01.12.2023

شاهین اصغری رئیس اتاق ایران و آلمان شد

با رای اعضای دوره جدید هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، شاهین اصغری به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. هیات رئیسه همچنین فراز جبلی را به عنوان مدیرعامل این اتاق منصوب کرد.