parallax background

سیاست جدید آلمان در قبال شرکت‌های بزرگ فن‌آوری

04.03.2024
تفاهم‌نامه اتاق ایران و آلمان و اتحادیه چاپ و بسته‌بندی تهران
27.02.2024
Iftar 2023
ضیافت افطار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
05.03.2024