پرسشنامه‌ فصلی ویژه اعضا بر اساس PMI (Purchasing Managers Index)

اتاق ایران و آلمان در نظر دارد پرسشنامه‌های فصلی ویژۀ اعضا بر اساس PMI (Purchasing Managers Index) تهیه نماید. این پرسشنامه‌ها در دنیا در سطح گسترده‌ای بکار گرفته می‌شوند و میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار از اعتبار بالایی برخوردار هستند.

با اختصاص تنها 7 دقیقه برای تکمیل این پرسشنامه، از مزایای زیر برخوردار خواهید شد:

  • بهبود بینش و قدرت پیش بینی: گزارش PMI اتاق به شکل فصلی منتشر می‌شود و اطلاعات به روز در مورد فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولید یا خدمات ارائه می‌دهد. این داده‌ها به تصمیم‌گیری سریع برای شرکت‌ها کمک می‌کند.
  • ارزیابی سلامت در صنعت: PMI بالا نشان‌دهنده بهبود در صنعت است، در حالی که عدد پایین نشان‌دهنده انقباض است. با نظارت بر PMIشرکت ها تصویری واضح از روندهای اقتصادی به دست می‌آورند و می‌توانند استراتژی‌های خود را بر این اساس تنظیم کنند.
  • یک شاخص پیشرو: PMI اغلب تغییرات اقتصادی گسترده‌تری را پیش‌بینی می‌کند. با تجزیه و تحلیل روندهای PMI، شرکت‌ها می‌توانند شرایط اقتصادی آینده را پیش‌بینی کنند و برنامه‌های تجاری خود را به طور فعال تطبیق دهند.
  • نمای جامع: PMI جنبه‌های مختلف تجاری از جمله سفارشات جدید، تولید و اشتغال را در بر می‌گیرد. این یک نمای جامع از عملکرد بخش فراتر از عملکرد خرید ارائه می‌دهد.
  • برنامه‌ریزی بودجه: شرکت‌ها می توانند از PMI برای کمک به برنامه‌ریزی بودجه سالانۀ خود بر اساس شرایط بخشی و رشد یا انقباض بالقوه استفاده کنند.
  • سطوح کارکنان: PMI به مدیریت سطوح کارکنان کمک می‌کند. هنگامی که PMI نشان‌دهندۀ بهبود است، شرکت‌ها ممکن است نیاز به استخدام کارمندان بیشتری برای پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته داشته باشند.
  • پیش‌بینی جریان نقدی: با ردیابی PMIشرکت‌ها می‌توانند جریان نقدی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. درک روندهای بخش به مدیریت موثر منابع مالی کمک می‌کند.
  • بینش درباره زنجیره تامین: PMI شرکت‌های زنجیره تامین می‌توانند میزان افزایش، کاهش یا پایداری تقاضا برای قطعاتشان را بسنجند. این اطلاعات از استراتژی های استخدام و سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کند.
  • نفوذ بر سرمایه‌گذاران: PMI به عنوان یک ابزار تأثیرگذار توسط سرمایه‌گذاران نهادی و فردی نیز استفاده می‌شود زیرا بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و احساسات بازار تأثیر می‌گذارد.

مینا موذنی

مشاوره بازرگانی

81331504 21 98+